Drukuj
Odsłony: 1675

                 

 LOGO "ZGAŚ RYZYKO"    

                                

Program ograniczenia liczby ofiar pożarów „ZGAŚ RYZYKO” 

na lata 2015-2024.

Opracowanie programu zainicjował Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, dostrzegając zagrożenia wynikające z diagnozy problemu śmiertelności w pożarach. Najwięcej, bo aż 80% wszystkich przypadków śmiertelnych pożarów oraz zatruć tlenkiem węgla ma miejsce w obiektach mieszkalnych. Większości tych tragicznych sytuacji można było uniknąć stosując niedrogie i sprawdzone rozwiązania ograniczające liczbę pożarów, zatruć CO oraz ich ofiar.

Przyjęto dwa główne cele do osiągnięcia do 2024 roku tj.:

  1. Ograniczyć liczbę ofiar śmiertelnych pożarów o co najmniej 30% do roku 2024 w stosunku do roku 2012 (565 ofiar śmiertelnych) - co oznacza nie więcej niż 395 ofiar śmiertelnych do 2024 r.
  2. Ograniczyć liczbę ofiar rannych pożarów o co najmniej 30 % do roku 2024 w stosunku do roku 2012 (4186 ofiar rannych) - co oznacza nie więcej niż 2930 ofiar rannych do 2024 r.

            Bieżące informacje o programie, praktyczne porady itp. dostępne są na stronie www.zgasryzyko.pl. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z tym programem i włączenie się w jego realizację, np. poprzez zastosowanie w swoim domu rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo pożarowe.

 

Opracował: st. kpt. Tomasz Mielcarek