DANE STATYSTYCZNE

Działania interwencyjne odnotowane w KP PSP w Brzozowie 

od 1 stycznia do 16 października 2017r.

 

Lp.

Gmina

Pożary

Miejscowe zagrożenia

Alarmy fałszywe

Razem

1

Brzozów

56 185 9 250

2

Domaradz

7 59 3

69

3

Dydnia

8 48 2

58

 

Haczów

19 80 1

100

5

Jasienica R.

12

57

1

70

6

Nozdrzec

8

57

1

66

Razem

110

 486

17

613

             

Działania interwencyjne odnotowane w KP PSP w Brzozowie 

od 1 stycznia do 31 grudnia 2016r.

 

Lp.

Gmina

Pożary

Miejscowe zagrożenia

Alarmy fałszywe

Razem

1

Brzozów

36

243

12

291

2

Domaradz

11

59

1

71

3

Dydnia

8

52

0

60

4

Haczów

14

67

2

83

5

Jasienica R.

5

46

1

52

6

Nozdrzec

26

54

1

81

Razem

100

521

17

638

 

Opracował: st.kpt. Tomasz Mielcarek