DANE STATYSTYCZNE

Działania interwencyjne odnotowane w KP PSP w Brzozowie 

od 1 stycznia do 3 lipca 2018r.

 

 

Gmina

Pożary

Miejscowe zagrożenia

Alarmy fałszywe

Razem

1

Brzozów

25 98 4 127

2

Domaradz

6 18 2

26

3

Dydnia

10 33 1

44

 

Haczów

10 20 2

32

5

Jasienica R.

4

34

2

40

6

Nozdrzec

7

14

0

21

Razem

62

217

11

290

             

Działania interwencyjne odnotowane w KP PSP w Brzozowie 

od 1 stycznia do 31 grudnia 2017r.

 

Lp.

Gmina

Pożary

Miejscowe zagrożenia

Alarmy fałszywe

Razem

1

Brzozów

66

252

11

329

2

Domaradz

9

65

3

77

3

Dydnia

10

60

3

73

4

Haczów

21

98

1

120

5

Jasienica R.

15

73

1

89

6

Nozdrzec

12

68

2

82

Razem

133

616

21

770

 

Opracował: st.kpt. Tomasz Mielcarek