DANE STATYSTYCZNE

Działania interwencyjne odnotowane w KP PSP w Brzozowie 

od 1 stycznia do 9 lutego 2018r.

 

Lp.

Gmina

Pożary

Miejscowe zagrożenia

Alarmy fałszywe

Razem

1

Brzozów

3 19 0 22

2

Domaradz

3 3 1

7

3

Dydnia

2 14 0

16

 

Haczów

2 4 0

6

5

Jasienica R.

2

10

0

12

6

Nozdrzec

1

6

0

7

Razem

13

 

56

1

70

             

Działania interwencyjne odnotowane w KP PSP w Brzozowie 

od 1 stycznia do 31 grudnia 2017r.

 

Lp.

Gmina

Pożary

Miejscowe zagrożenia

Alarmy fałszywe

Razem

1

Brzozów

66

252

11

329

2

Domaradz

9

65

3

77

3

Dydnia

10

60

3

73

4

Haczów

21

98

1

120

5

Jasienica R.

15

73

1

89

6

Nozdrzec

12

68

2

82

Razem

133

616

21

770

 

Opracował: st.kpt. Tomasz Mielcarek