DANE STATYSTYCZNE

Działania interwencyjne odnotowane w KP PSP w Brzozowie 

od 1 stycznia do 22 października 2018r.

 

 

Gmina

Pożary

Miejscowe zagrożenia

Alarmy fałszywe

Razem

1

Brzozów

38 275 5 318

2

Domaradz

11 90 3

104

3

Dydnia

11 103 3

117

 

Haczów

12 85 2

99

5

Jasienica R.

4

95

2

101

6

Nozdrzec

8

79

0

87

Razem

84

727

15

826

             

Działania interwencyjne odnotowane w KP PSP w Brzozowie 

od 1 stycznia do 31 grudnia 2017r.

 

Lp.

Gmina

Pożary

Miejscowe zagrożenia

Alarmy fałszywe

Razem

1

Brzozów

66

252

11

329

2

Domaradz

9

65

3

77

3

Dydnia

10

60

3

73

4

Haczów

21

98

1

120

5

Jasienica R.

15

73

1

89

6

Nozdrzec

12

68

2

82

Razem

133

616

21

770

 

Opracował: st.kpt. Tomasz Mielcarek