DANE STATYSTYCZNE

 

 

Działania interwencyjne odnotowane w KP PSP w Brzozowie 

od 1 stycznia do 18 marca 2019r.

 

 

Gmina

Pożary

Miejscowe zagrożenia

Alarmy fałszywe

Razem

1

Brzozów

16 71 0 87

2

Domaradz

6 12 1

19

3

Dydnia

6 14 0

20

 4

Haczów

23 32 0

55

5

Jasienica R.

1

24

0

25

6

Nozdrzec

11

11

0

22

Razem

63

164

1

228

             

Działania interwencyjne odnotowane w KP PSP w Brzozowie 

od 1 stycznia do 31 grudnia 2018r.

 

Lp.

Gmina

Pożary

Miejscowe zagrożenia

Alarmy fałszywe

Razem

1

Brzozów

49

311

9

369

2

Domaradz

13

97

3

113

3

Dydnia

14

109

5

128

4

Haczów

16

97

2

115

5

Jasienica R.

5

107

3

115

6

Nozdrzec

11

85

0

96

Razem

108

806

22

936

 

Opracował: st.kpt. Tomasz Mielcarek