DANE STATYSTYCZNE

Działania interwencyjne odnotowane w KP PSP w Brzozowie 

od 1 stycznia do11 grudnia 2017r.

 

Lp.

Gmina

Pożary

Miejscowe zagrożenia

Alarmy fałszywe

Razem

1

Brzozów

63 240 10 313

2

Domaradz

7 65 3

75

3

Dydnia

10 58 2

70

 

Haczów

21 91 1

113

5

Jasienica R.

15

70

1

86

6

Nozdrzec

11

65

1

77

Razem

127

 589

18

734

             

Działania interwencyjne odnotowane w KP PSP w Brzozowie 

od 1 stycznia do 31 grudnia 2016r.

 

Lp.

Gmina

Pożary

Miejscowe zagrożenia

Alarmy fałszywe

Razem

1

Brzozów

36

243

12

291

2

Domaradz

11

59

1

71

3

Dydnia

8

52

0

60

4

Haczów

14

67

2

83

5

Jasienica R.

5

46

1

52

6

Nozdrzec

26

54

1

81

Razem

100

521

17

638

 

Opracował: st.kpt. Tomasz Mielcarek