DANE STATYSTYCZNE

 

Działania interwencyjne odnotowane w KP PSP w Brzozowie 

od 1 stycznia do 31 grudnia 2019r.

 

 

Gmina

Pożary

Miejscowe zagrożenia

Alarmy fałszywe

Razem

1

Brzozów

0 2 0 2

2

Domaradz

1 1 0

2

3

Dydnia

0 2 0

2

 4

Haczów

0 3 0

3

5

Jasienica R.

0

0

0

0

6

Nozdrzec

1

1

0

2

Razem

2

9

0

11

             

Działania interwencyjne odnotowane w KP PSP w Brzozowie 

od 1 stycznia do 31 grudnia 2018r.

 

Lp.

Gmina

Pożary

Miejscowe zagrożenia

Alarmy fałszywe

Razem

1

Brzozów

49

311

9

369

2

Domaradz

13

97

3

113

3

Dydnia

14

109

5

128

4

Haczów

16

97

2

115

5

Jasienica R.

5

107

3

115

6

Nozdrzec

11

85

0

96

Razem

108

806

22

936

 

Opracował: st.kpt. Tomasz Mielcarek